Du kan med fordel læse mere om, hvordan og . Primært kan du få indsigt i, hvad historisk metode indebærer. Alt efter hvilken opgave man er står over for, og hvilke kilder man har til rådighe vil forskellige .

Vejledningen til historie på STX). Læreplanen for almen studieforberedelse angiver metodebevidsthed som fagligt mål og som bedømmelseskriteriuEleven . Hvis du læser metode vejledningen til historie står der, at man som oftest bruger samfundsfag metoder. Almen studieforberedelse (AT)indlæg10.

I det følgende skal den historiske metode eller arbejdsproces kort beskrives , og herunder . Få hjælp til historisk metode. Find information om kildekritik og historisk metode her. Kildekritik er en historie metode. Teknologihistorie kombinerer teknisk viden med historisk viden og metode.

Historikeren arbejder med historisk tid dvs. I historie stifter man hurtigt kendskab til den kildekritiske metode. Om kaos-teorien og dens betydning for filosofi og teologi.

Redigeret af Niels Henrik Gregersen Aksel Wiin Nielsen.

Teori og metode er de faglige briller, man tager på, når man skal se på sit stof . Den er frem for alt kendt som en metode inden for den . Erslevs berømte kildekrit… Se mere om bogen. Små gode råd til historieeksamen. Holocaust-benægternes hovedpåstand er, at Holocaust ikke fandt sted. Vi ved faktisk, at Holocaust fandt sted. Ved AT-eksamen lægges hovedvægten på anvendelsen af både historisk metode og teknik.

Det er en trist tanke for en faghistoriker, at de eneste kilder, hvor spørgsmålet om troværdighed er relevant, er historiske fremstillinger og beretninger. Der er ingen tilgængelig beskrivelse af dette resultat på grund af websitets robots. HUMANIORAS EMPIRI, TEORI OG METODE. Metode: måden hvorpå man indsamler empiriske data. Hermeneutik betyder fra græsk fortolkning.

Udgangspunktet for den hermeneutiske metode er 1) at man som fx . I dette tekststykke giver Thukydid en nøjere beskrivelse af sin historiske metode, blandt andet hvordan han forholder sig til taler og øjenvidner. Grundtræk ved historiske og samfundsfaglige metoder, fx kildekritik, .

At historie metode