Larverne kan ikke bekæmpes kemisk. Stankelbenslarven kan angribe græsarealer, roer, korn og andre. De lever af græsrødder, men hvis disse forsvinder, angriber larverne andre .

At behandle før virker ikke idet æggene skal . Bekæmpelse af stankelbenslarver. Biologisk bekæmpelse af stankelben ved hjælp af fugle. Derfor er gåsebiller bekæmpelse en rigtig god ide.

På den slags steder kan deres gnav på græsrødderne medføre, at store partier af plænen ødelægges. Derudover kan stankelben bekæmpes med både kemiske og mikrobiologiske . Vi har undersøgt, om ynglende stære har en effekt på populationen af . Merit Turf anvendes til professional bekæmpelse af gåsebillens larver og stankelbenslarver . Det er især stankelbenslarver, de går efter, men gåsebillerne laver. Forebyggelse, bekæmpelse, fremtid. Undlad at omlægge græsplæner om foråret, hvis der er en stor bestand af stankelbenslarver. Hilsen Mollerup Mølles markservice.

Vectobac er et biologisk middel mod larver af stankelben.

På grund af stankelbenlarvernes levevis er en total bekæmpelse ikke mulig, men en reduktion af . Der har været en tendens til at forveksle biologi og bekæmpelse af stankelben med gåsebiller, som. Avaunt – effektiv bekæmpelse af glimmerbøsser. Ukrudtsstrategier med Express Gold SX og Lexus . Kraftige angreb af stankelben. Der meddeles så vidt muligt ikke tilladelse til kemisk bekæmpelse i. Miljøstyrelsen har godkendt denne . Er der behov for kemisk bekæmpelse, skal der sprøjtes på det tidlige larvestadie, inden larverne.

Hårmyggelarver kan som stankelbenslarver bekæmpes med det godkendte . Gåsebille bekæmpelse fra 92- kr. Dette kan undgås med den rette gåsebiller bekæmpelse eller stankelbenslarver. Se her hvordan du kommer af med problemet.

Der findes dog flere alternativer til bekæmpelse og forebyggelse af angreb . Der er ikke meget at gøre for at bekæmpe angreb af Stankelsbenslarver. Katten efter musen Naturlige fjender Ved biologisk bekæmpelse bruger man de. Det kan også være majs eller ærter, som ikke er så følsomme for angreb af stankelbenslarver.

Men der er også hjælp at hente med biologisk bekæmpelse.

Bekæmpelse af stankelbenslarver