Som hovedregel skal du betale skat af legater, men uddelinger fra foreninger og fonde godkendt af SKAT til at uddele midler til fx sociale formål er skattefri op til . Dette afsnit beskriver reglen for beskatningen af personer, som modtager et legat til. Alt hvad man modtager som gave er skattepligtigt, og et legat er en gave.

Er alle stipendier skattefri? Her kan du se om du skal betale skat, når du får udbetalt legater eller støtte fra fonde m. Der er visse ting at tage hensyn til. Rejselegater er som udgangspunkt skattefri og skal ikke indberettes til Skat.

De fleste studielegater vil være dækkede under særregler jf. Der findes mange forskellige typer legater og de beskattes forskelligt. Når du modtager legater, er det vigtigt du kender til reglerne for beskatningen af de . Nordea-fonden indberetter alle uddelinger til SKAT jf. Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af.

Landsskatteretten har dog for nylig underkendt SKAT og bekræftet, at sådanne fonde ved at anvende residual-legater kan tilrettelægge . En hæderspris er normalt skattefri. Afdelingsleder for lønkontoret har ansvaret for, at udbetalinger via SLS sker iht. Alle danske foreninger og fonde, der uddeler skattepligtige legater, har pligt til at indberette beløbene til SKAT.

Du har pligt til at tjekke om . Nedsat skat på hæderslegater. Generelt om beskatning af legater. Se om beskatning af legater på skat. Fonden modtager ikke ansøgninger om legater endnu. Nedenstående tekst skal derfor kun forstås som en oplysning . Forskere, der modtager beløb til videnskabelige arbejder, er ikke skattepligtige af beløbet.

Det er betinget af, at det anvendes til dækning af . Lovforslaget har til formål at fritage legater fra Carnegies Belønningsfond for Heltemod for beskatning. Forslagsstillerne finder det principielt uacceptabelt, . Begrundet legatansøgning skal indeholde en. Kommunen ser endvidere bort fra legater, der er fritaget for beskatning efter ligningslovens. Legaterne beskattes som B-indkomst. For det maritime MBA legat er der ingen ansøgningsfrister og disse.

Du kan godt få udlandsstipendium, selv om du også får legater. Beskatning af legater og tilskud fra fonden. Det er første gang, SKAT afholder webinar for universiteternes.

Beskatning af legater