Brug af regnvand til toiletskyl er en oplagt miljøgevinst, men. Anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc- skyl og. Der spares på vores rene drikkevand til tøjvask og toiletskyl, som ikke kræver så høj kvalitet,.

Nybyggeri, etageboliger og kontor skal søge tilladelse fra kommunens . Principskitse af anlæg til brug af regnvand fra tage til wc-skyl og maskintøjvask. Opsamlingen af erfaringer med brug af regnvand til wc- skyl og tøjvask i. Vandbeholdere til opsamling af regnvan som genbruges til toiletskyl.

Vandet ledes via separate rør til toilet og vaskemaskine. Skitse af anlæg til brug af regnvand fra tage til wc-skyld og maskintøjvask. Eksempel på skiltning ved et wc, hvor der bruges regnvand til skyl.

Der kræves som sagt ikke tilladelse til at opsamle regnvan men behandling. Ved at bruge regnvand til toiletskyl og tøjvask kan man spare både penge og spare på. Etageboliger og erhverv skal altid indhente byggetilladelse til installation af et. Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder.

I den forbindelse er der udarbejdet en anvisning, som angiver regler og betingelser for brug af regnvand fra tage til wc-skyl og vaskemaskiner i . Regnvand fra taget ledes via nedløbsrøret til en lagertank.

Sådan lyder en ide fra tænketanken . Use of rainwater for toilets and clothes washing machines, . Forord Denne anvisning er Forord Denne anvisning er udarbejdet for Miljø- og Energiministeriet og. Genbrug dit regnvand med et regnvandsanlæg og spar en masse penge. Og til det er der brug for en speciel rørføring til toiletter og vaskemaskiner. Nemlig et haveanlæg og et bolig regnvandsanlæg. Brug navigationslinks for at springe til overskrift . Etagebyggeri og kombineret bolig- og erhvervsbyggeri.

Krav til anvendelse af vejvand til toiletskyl og tøjvask. Afstrømmet regnvand fra befæstede arealer. Det anbefales derfor for det første . Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvan er der en række regler og for-. Læs om kemi, vaskemidler, ukrudt uden brug af gift mv.

LAR – Lokal Afledning af Regnvan eller Lokal Anvendelse af. Hvordan får jeg brugt regnvand lokalt? Hvilke værdier kan LAR (Lokal Afledning af Regnvand) løsninger have for os.

VIL DU NEDSIVE TAGVAND OG VAND FRA TERRASSE?

Brug af regnvand til wc skyl og vaskemaskiner i boliger