EUX-elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1. Det er din sikkerhed for at få den bedste faglige hjælp. Dansk Byggeris Lønoversigt indeholder.

Bygningsoverenskomsten med 3F tømrer-, bygnings-. Eux giver dig mulighed for at kombinere din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. Alsidig tømrer søger nye udfordringer gerne accord bil ingen hindring.

EUX – Tømrer, M år, Københavnsområdet, Region Sjællan nr.

Som tømrer arbejder du med bygningsarbejde fra industribyggeri til. Som eux-tømrer kan du enten arbejde som faglært tømrer eller videreuddanne dig til f. Der ydes løn for timer pr. Hvad kan du forhandle om som lærling? Løn kan minimum forhandles en gang om året. Lærlinge, der er begyndt inden de fyldte år, har ikke ret til pension.

EUX Tømrer – få flere kort på hånden. Virksomheden skal mindst betale den løn, der er fastsat på området. Eller er du til EUX, det gode håndværk med svendebrev.

EUX er en kombineret erhvervsfaglig. Bliv tømrer på EUX, og få mulighed for at. Hvis du har en læreplads, når du starter på EUX, får du elevløn fra virksomheden under hele uddannelsen. Du får under alle omstændigheder løn efter de . Når du får en uddannelsesaftale med en virksomhe får du løn herfra. Du behøver ikke at have en aftale, før du . Tømrer hører under fagretningerne Byggeteknik og EUX.

Gode muligheder for både job og videreuddannelse. EUX: Student og tømrer på én gang! Lønnen afhænger af den overenskomst, der er på området. Begyndelseslønnen er typisk på omkring 8. Tømreruddannelsen kan du også tage som EUX. Det betyder, at du får en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen på én gang.

Løn under uddannelse Hvis du allerede har en praktikplads, når du . Vi er en moderne og interna- . Hvilke uddannelser kan tages som en EUX? Tech College Aalborg udbyder lige nu EUX på ud- dannelser: murer, tømrer, vvs-energispecialist, elektriker,. Vi tilbyder erhvervsuddannelser, eux, gymnasiale uddannelser, 10.

Eux tømrer løn