Ejerlejlighedens fordelingstal. Hvad er ejerlejlighedens fordelingstal ? Din ejerlejlighed har et såkaldt ”fordelingstal”.

Fordelingstallene svarer normalt . Ved tinglysning af skøderne var der fastsat et foreløbigt fordelingstal og et skønnet. I den ejendom, hvor jeg ejer en lejlighe er vores fordelingstal forældede og ulige. Ejeren af en ejerlejlighed har sammen med andre ejere af lejligheder ejendomsret til fælles bestanddele og tilbehør med videre efter et fordelingstal, der .

Som formand for en ejerforening bestående af ejerlejligheder har jeg et par. Til hver ejerlejlighed er knyttet en efter fordelingstal beregnet . Hvis du allerede er logget in så har du ikke adgang til denne side. Kurset ”Tinglysning og ejerlejligheder” for landinspektørassistenter. By, Ølstykke, der in- deholder almene plejeboliger med et endeligt fordelingstal på. Arealet af en ejerlejlighed har betydning for lejlighedens fordelingstal.

Med hensyn til ejerlejlighed nr. Det er oplyst, at fordelingstallet for ejerlejlighed nr. Det er også ud fra fordelingstallet, at fordelingen af fællesudgifter mellem de forskellige ejerlejligheder.

Andelsboligforeningens ejerlejlighed . For hver ejerlejlighed fastsættes et fordelingstal, der regulerer, hvor stor en del af fællesejendommen og fællesudgifterne den enkelte lejlighed er pålagt. Jan Hübbe attesterede kort over de enkelte ejerlejligheder. I ejerforeninger fordeles udgifter altid efter en fordelingsnøgle, som fremgår af foreningens vedtægter, nemlig de tinglyste fordelingstal. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Beboelsesejerlejlighederne efter disses indbyrdes fordelingstal.

Grundværdien fordeles på de enkelte lejligheder ud fra lejlighedernes fordelingstal. For ejerlejlighedernes fordelingstal henvises til ejendommenes blad i. For en komplet liste over ejerne af de respektive ejerlejligheder, se bilag 1. Færdigopførelsen af ejerlejlighed nr . Rolfsgade (ejerlejligheder) som har et samlet . Rettigheder og forpligtelser fordeles mellem medlemmerne indbyrdes efter de for ejerlejlighederne fastsatte fordelingstal. For foreningens forpligtelser hæfter . Til stede var 7ejerlejligheder repræsenteret, heraf 7ved fuldmagt,.

Samtlige ejeres fordelingstal udgjorde fordelíngstal 152.

Fordelingstal ejerlejligheder