Man bruger normalt års gennemsnitsværdier til at beskrive klimaet. Klimaet er et udtryk for gennemsnittet af vejret de sidste år. Definitionen af klima er det langsigtede vejrmønstre af et bestemt.

Det betyder, at den ene side af bjerget vil have mere nedbør end de andre. Hvad er forskellen på vejr og klima? Hvad består Jordens klimasystem af? Vil der komme flere storme i .

Det hele bliver skabt ved hjælp af energi fra solens stråler. Solen er en af de vigtigste motorer, . Skove påvirker klimaet på flere måder. På det lokale niveau skaber skove et mildere klima med mindre temperaturudsving og med mere . Politikerne holder klimatopmøder om indlandsisen, der smelter og regnen falder oftere som skybrud.

Men hvad betyder ordet klima egentligt? Hvad kan der gøres for at takle de negative konsekvenser af klimaændringer? Drivhuseffekten – hvad er egentlig problemet?

Det er ikke energiforbruget – det er udledningen.

Der er også en anden politisk dagsorden på energiområdet . Alle er for miljøet – COer hot. Klima som emne: Den politiske agenda. Det varer lige så længe som sidste gang – i Danmark 3-år. Udskriv Skrevet af Landbrugsavisen.

Spørgsmål til Lars Hvidtfeldt, viceformand . Jeg skal svare på hvad klimaforandringerne kan betyde for regnskovene. I dag sparer plast verden for, hvad der svarer til 1mio. Det skal blive spændende at se, om Klimakommissionens anbefalinger får betydning for Danmarks fremtidige køb af COkvoter fra . Læs mere om klima, atmosfæren og klimasystemer her.

Hvis Jorden ikke hældede med 25° i forhold til baneplanet omkring Solen, ville vi for det første ikke have årstider, og for det andet ville alle årets dage være . Andrea Oddershede undersøgt hvordan plantesamfund påvirkes af et af klimaændringernes vigtigste aspekter – et . Argumenterne for at klimaet ikke lader sig påvirke af øgede CO2. Merværdien af LAR-løsninger, herunder projekt om faskiner med jordvarmeslanger . Læs om alt der rører sig inden for klima og miljø. I denne artikel vil der blive gennemgået, hvad kulstofkredsløbet er, og hvad betydning det har for klimaet. For at få oplysning om, hvad du selv kan gøre for at undgå at få oversvømmelse i.

Hvad betyder klima