Ren kalk er det sundeste og mest naturlige materiale at restaurere eller vedligeholde sit gamle hus med. Astier NHL bruges til fremstilling af mørtel ved at . Råmaterialet for hydraulisk kalk er enten en blanding af kalksten og silikatholdige materialer, f.

Den er blandet af hydratkalk (tørlæsket kalk), . På trods af succes gennem mange århundreder blev hydrauliske kalke næsten henvist til historien (og ligeså viden om brugen) da . Astier ægte og naturlig hydraulisk kalk(NHL) er en mild og venlig type kalk, som typisk bruges til restaurering og vedligeholdelse af . NHLbruges til fremstilling af mørtel ved at blande med .

Ren og naturlig hydraulisk kalk (NHL). I overensstemmelse med Europæisk Norm EN 4og Fransk Norm. Man skelner mellem to typer kalk: luftkalk og hydraulisk kalk, hvilket medfører, at der findes to forskellige mørteltyper: luftkalkmørtel og hydrau- lisk kalkmørtel. På DBA finder du altid et godt tilbud på både nye og brugte varer til salg. Ikke-hydraulisk kalk kaldes også kulekalk, hydratkalk eller luftkalk.

Der findes dog også hydraulisk kalk eller vandkalk, hvor hærdningen sker med van og . Astier kalk er en naturlig hydraulisk kalk, NHL og opfylder den . Luftkalk (CaO) brændes af lerfri Kalksten, læsker sig fuldstændig med. Hydraulisk kalkmørtel hærdner principielt på samme måde som.

KKh-mørtel eller jura-mørtel (m.fl.) 5. KC-mørtel eller bastard- mørtel. Fremstilles ved brenning av leirholdig kalkstein ved temperaturer under . Helt generelt er en kalkmørtel læsket kalk blandet med sand. Indeholder naturlig hydraulisk kalk . Brændt kalk fremstillet af egnede, lerholdige kalkarter.

Mørtel fremstillet af hydraulisk kalk har hydrauliske egenskaber, dvs. Gamle Mursten forhandler og lagerfører naturlig hydraulisk kalk, færdigblandede mørtler, kulekalk, indfarvede mørtler, kalkmaling og almindelig kalk. Produktet er et fabriksfremstillet hydraulisk bindemiddel der anvendes til fremstilling af hydrauliske kalkmørtler m. I oldtiden blev de brugt kalksten . NHLbruges til fremstilling af mørtel ved at blande med tørret og sigtet sand eller våd . Cement og hydraulisk kalk (NHL) hærder ved reaktion med vand.

Det gælder alti at jo mere cement en KC mørtel indeholder, desto stærkere er den, og for kalkmørtlens vedkommende gælder det, at jo mere hydraulisk kalk . KULEKALK kulekalk anvendes typisk til kalkning af ældre og bevaringsværdige bygninger opført med kalkmørtler. Anvendes også som bindemiddel ved . Det er netop denne egenskab som sikrer murværkets . Mørtel – af kalk, hydraulisk kalk, romancement og Portlandcement. Man kalder da også den hvide rene kalk til ren kalkmørtel for ”luftkalk” og kalk, der hærder . Man forsøgte at variere mørtelens styrke og elasticitet ved enten at tilsætte hydraulisk kalk.

En naturlig hydraulisk kalkmørtel er en god løsning, viser en.

Hydraulisk kalk