Detaljer om opbygning af terrændæk til Weber-sommerhuset. Terrændækket er den del af huset, som ligge oven på jorden og adskiller huset fra jorden. Terrændækket skal beskytte huset mod fugt og holde . Terrændæk er en gulvkonstruktion, der opbygges direkte på jordbunden. Kældergulve udføres konstruktionsmæssigt som almindeligt terrændæk.

Helt frem til begyndelsen af 1970’erne er der udført mange terrændæk opbygget uden – eller med et ofte ikke-virkende – kapillarbrydende grus- eller slaggelag . Sundolitt plader leveres med skarpe kanter. Samlinger med skarpe kanter medfører ingen forringelse i isoleringsevne og . Læs om isolering af terrændæk i nybyggeri med ISOVER isolering. Terrændækkets opbygning påvirker linjetabet, og ved at placere isolering over . Der er tale om udskiftning af en bygningsdel. Den nye bygningsdel skal opfylde krav til varmeisolering, udtrykt ved krav til U-værdi og linjetab. I langt den største del af eenfamiliehusbyggeriet her i landet anvendes terrændæk, bl.

Terrændæk er betegnelsen for en type af gulvkonstruktioner, der udføres direkte på terræn efter byggemodning. Terrændækket er opbygget af tre dele:.

Opbygning af terrændæk