Fra 20kan du oprette en aldersopsparing. Du betaler ikke skat eller afgift af udbetalingen. Til gengæld får du heller ikke skattefradrag for indbetalingerne. En Aldersopsparing udbetales typisk på én gang, så du får et samlet beløb,. Der kan ikke foretages fradrag ved indbetaling på en aldersopsparing.

Der kan maksimalt indbetales (2017: 2kr.; 2016: 2kr.) pr. Fradrag for indbetalinger til både private og arbejdsgiveradministrerede kapitalpensioner er afskaffet. De nye regler har ingen betydning for andre pensionstyper . Får jeg fradrag for min indbetaling på aldersopsparing? Skal jeg betale skat af mit afkast/renteindtægt på min aldersopsparing? Med Aldersopsparing kan du spare op til din alderdom – og få hele opsparingen udbetalt som en engangssum.

Ingen skattefordel, ingen skat ved udbetaling. Med en aldersopsparing i Sydbank vælger du selv, om opsparingen skal stå. Privattegnet ordning, Ved en privattegnet ordning er det en indbetaling efter skat. Du kan ikke få fradrag for dine indbetalinger, men til gengæld skal du ikke betale skat eller afgift til Staten af pengene, når du får dem udbetalt.

BREVKASSE OM PERSONLIG ØKONOMI: En læser er i tvivl om, hvilken skat hun skal betale af et eventuelle positivt afkast i depotet, som er . Aldersopsparing – bevidst eller ubevidst misforstået?

Skat af aldersopsparing